Соціальний статус як важливе,

Гроші як сенс життя,

Здоров,я, яке продається виключно за ті ж самі гроші,

Їжа як культ,

Фізична довершеність та краса на продаж,

Віра, в основі якої маніпуляція свідомістю,

Акцент на сексі, як на чомусь дуже важливому і корисному,

Егоїзм як ідеологія для людських відносин.

Жага розслабленого способу життя як результат.

В сучасному суспільстві існує дуже багато різного роду сумнівних ідей і принципів, що методично завантажують в наші голови як цінності, котрі мають стати основою і сенсом буття для кожного члена суспільства. Їх пропонують нам як фундаментальний і безальтернативний орієнтир на все життя.

З отаких от елементів підозрілого походження і складається діалог із самим собою середньостатистичної людини, котра практично все своє свідоме існування займає на аналіз і оцінку речей, що безапеляційно тулить нам соціум. В стані пустих і безцільних рефлексій на нав,язані ззовні подразники минає час. Внаслідок з людини розвивається істота, яка чужі ідеї і цінності під тиском суспільства сприймає як сенс буття . Така поведінка не залишає жодного шансу для свого власного опису світу.

І коли настає момент, що потребує від людини відповідальності і сприйняття реального життя без своїх та чужих ілюзій, в тому вигляді, як воно існує насправді, ми виявляємо в собі замість волі до бездоганності рішень і дій тотальну порожнечу , яку старанно культивували (свідомо чи ні) багато часу. Ця порожнеча і тисне на людину як основний, вирішальний, домінуючий і безальтернативний елемент життя…

--

Social status is as something important.

Money as the meaning of life.

Health which is sold by the same money.

Meal is like the cult.

Physical perfection and beauty are for sale.

At the basis of hope is the manipulation of the consciousness.

Sex is emphasized as something extra important and useful.

Selfishness is as the ideology for human relationships.

Thirst for relaxed way of life is the result.

In modern society there are many kinds of doubtful ideas and concepts which are already installed in our minds as values, and which have become the basis and the meaning of "being" for each part of society, and which are proposed to us as fundamental and not as an alternative orientation within life as a whole.

Such elements of suspicious origin are contained in the dialogue with oneself - the average statistical human - who for almost all of his consciousness is spent on the analysis and evaluation of things which are non appellate and pushed to us by society. Time is passing and as a result the human becomes the creature who inherits someone else's ideas and values under the pressure of society as the meaning of life. Such behavior does not leave any chance for his own description of world.

And when the moment comes which demands from the human the responsibility and the perception of real life without his own and somebody's illusions in the pure form, we find out instead the will of irreproachability of decisions and actions the total emptiness which was for a long time carefully cultivated (consciously or not) and which is pressing the human as the basic, decisive, dominating and not alternative element of life.

2014